VRS2004 logo

Zakladni informace
Program konference
Organizacni vybor
Firemni propagace


Minule rocnikyZávazná přihláška na konferenci
Vysokorychlostní sítě 2004


Osobní údaje
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Funkce:
Organizace:
Ulice:
IČ:
DIČ:
PSČ:
Město:
Tel.:
Fax.:
e-mail:
WWW:
Ubytování
Mám zájem o ubytování po dobu konference
Od Do Počet nocí
Obědy a společenský večer
Zúčastním se oběda dne 18.5. Zúčastním se oběda dne 19.5.
Zúčastním se společenského večera dne 18.5. Doprovodná osoba na společenský večer (poplatek 150 Kč)
Údaje o zaplacení
Potvrzujeme, že byl dne
dán příkaz k úhradě poplatku za účastníka
ve výši
Tuto částku jsme převedli z našeho účtu číslo

u banky
ve prospěch účtu u ČSOB Praha 5, Experta s.r.o. č.účtu 477274033/0300 (var. symbol 030504)

Údaje z formuláře