VRS2004 logo

Zakladni informace
Program konference
Organizacni vybor
Firemni propagace


Minule rocnikyOrganizační výbor:

Ing. Hana Kaštánková
Experta s.r.o.
Ing. Hana Lukášová
UK Praha
Mgr. František Potužník
UK Praha
Ing. Eva Šestáková-Cirkvová
VŠE Praha

Programový výbor:

Ing. Pavel Černý
AV ČR
RNDr. Igor Čermák
VŠE Praha
RNDr. Pavel Krbec, CSc.
UK Praha
Doc. Ing. Lubomír Ohera, CSc.
ČVUT Praha
Ing. Kamil Šmejkal
ČVUT Praha